Koppar/Övrigt

Försilvring
Låg ytresistans och hög konduktivitet.
Försilvringen utförs främst till högspänningstransformatorer och ställverk.


Produktionen sker i hängmaskin på koppar.

Väteutdrivning
Väteutdrivning används för att förhindra eventuell väteförsprödning som försvagar godset.