Övrigt

Väteutdrivning
Väteutdrivning används för att förhindra eventuell väteförsprödning som försvagar godset.