Kvalitet & Miljö

Kvalitet
Bolagets kvalitetspolicy är att genom kompetent och motiverad personal kunna göra ständiga förbättringar i samtliga processer och därmed kunna uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Drygt 60 års erfarenhet tillsammans med kontinuerlig utbildning och utveckling har gett oss en så hög processteknisk kompetens att vi aktivt kan medverka i kundernas produktutveckling för att nå den mest optimala ytbehandlingen.

 

Miljö
Bolagets miljöpolicy är att aktivt identifiera våra miljöbelastningar för att därigenom kunna genomföra ett långsiktigt miljöarbete för att minimera riskerna för miljökonsekvenser.

1972 byggdes ett modernt reningsverk för processvatten.
2007 utökades detta med ytterligare ett reningsverk för att ännu bättre säkerställa miljökraven.

Reningsverken har under årens lopp utvecklats och kompletterats med flera steg och uppfyller väl miljöbalkens krav.

För att minimera miljöpåverkan fasar vi kontinuerligt ut Krom6 (Cr6+) och ersätter detta med Krom3 enligt gällande EU s RoHs direktiv. Vi arbetar dessutom med biologisk avfettning.